Klassieke homeopathie voor het hele gezin

gezin banner

In drukke gezinnen kan het voorkomen dat kinderen of hun ouders uit balans raken. Gedragsproblemen en ogenschijnlijk onverklaarbare klachten kunnen het gevolg zijn. Ik help kinderen en hun ouders op fysiek en mentaal niveau te herstellen van ziekte en disbalans.

Kind lekker in zijn vel? Dan de ouders ook!

In mijn vroegere werk als leerkracht, gespecialiseerd in kinderen met leer- en gedragsproblemen, heb ik ervaren hoe gezinnen kunnen lijden onder de zorg om hun kind(eren). Door zowel kind als ouder(s) homeopathisch te behandelen ontstaat er meer rust en een betere balans in het gezin.

Homeopathie is een geneeswijze die verder gaat dan het behandelen van de fysieke of mentale klachten op dit moment. Als klassiek homeopaat probeer ik van cliënten een totaalbeeld te krijgen en betrek daarin alles uit het heden en het verleden dat van invloed kan zijn op de klachten die nu worden ervaren. Op basis van dat totaalbeeld geef ik een behandeling die niet alleen op het lichaam aangrijpt maar ook op de ziel, het gevoelsgebied en de gedachten.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op

E. ina@gezinshomeopaat.nl
T. 06 4588 6575