Het homeopatisch consult

21709024_sIedere homeopatische behandeling begint met een intake consult.

Het is handig om vooraf het intake formulier in te vullen en mee te nemen.

In dit eerste gesprek gaan we uitgebreid in op de reden van uw komst. We bespreken de huidige klachten, de achtergrond daarvan en eventuele andere klachten uit het verleden.

We bespreken ook uw algehele gezondheidstoestand van dit moment en in het verleden. De levensloop wordt doorgenomen, uw sociale contacten, hobby’s, het werk en het gezin. Het zijn allemaal mogelijke onderwerpen. Ook algemene zaken als uw energiepijl, de slaap, voedingsgewoonte en het humeur zullen besproken worden.

De bedoeling is om in dit gesprek tot een totaalbeeld te komen, om daarmee een geschikt homeopathisch middel te kiezen dat bij u het zelf-genezend vermogen op de juiste manier stimuleert naar herstel.

Na de intake wordt er een vervolg afspraak gemaakt. Afhankelijk van de klacht kan dit na een of meerdere weken zijn. Als het nodig is, is er tussentijds telefonisch contact. Bij de vervolgafspraak lopen we (een deel van) de informatie uit het eerste gesprek weer langs om te kijken wat er al is veranderd en wat nog niet. Zo kunnen we zien hoe uw gezondheidstoestand zich ontwikkeld en welke richting het op gaat.

Vervolg consulten vinden plaats zolang u nog niet voldoende bent hersteld en zolang er uitzicht is op verbetering. Zijn deze vooruitzichten er niet meer, dan zullen we u adviseren de behandeling te stoppen. Bij acute klachten kan de begeleiding veel directer en frequenter zijn en is er zo nodig dagelijks (telefonisch) overleg.