Hoe werkt homeopathie?

KorrelsHomeopatische geneesmiddelen stimuleren het natuurlijk herstelvermogen van mensen. Om vergiftigingsverschijnselen te voorkomen worden homeopathische middelen niet in hun oorspronkelijke vorm toegediend.

Denk bijvoorbeeld aan het middel Lachesis, dat gemaakt is uit slangengif. De middelen worden eerst meerdere malen verdund en krachtig geschud (potentiëren). Met het potentiëren wordt de directe (giftige) werking van de stof ontkracht. Het op die manier verkregen middel is daarmee drager van de energie, die het geneeskrachtige reactievermogen van de mens direct tot werken aanzet.

Na oplossing, verdunning en schudden blijft de kwaliteit van de stof behouden en werkt krachtiger op een meer verfijnd niveau door, nauw aansluitend bij het natuurlijk herstelvermogen van de mens.

Ieder mens is een uniek wezen. Een verstoring in de energie en daarmee ook ziekte wordt door iedere mens anders ervaren. Om mensen effectief te kunnen genezen zijn duizenden stoffen grondig door homeopaten onderzocht op de verstoringen die ze teweeg kunnen brengen in de gezonde mens. Deze onderzoeken en de grote ervaring, opgedaan in het werken met patiënten, zijn uitgebreid opgetekend in de Materia Medica van de homeopathische geneeskunde.